Registratie en opvolging: praktisch

Om de jaarlijkse opvolging en glycemiescreening na zwangerschapsdiabetes te ondersteunen, wordt binnen het project Zoet Zwanger een opvolgingssysteem met vrijwillige registratie aangeboden en getest. Hierin spelen zowel de vrouw met zwangerschapsdiabetes, als haar gynaecoloog, huisarts en diabetesteam een belangrijke rol.

Wie komt in aanmerking voor de registratie?

Alle vrouwen die nieuw gediagnosticeerd worden met zwangerschapsdiabetes en in Vlaanderen of Brussel wonen, komen in aanmerking voor dit project en kunnen zich registreren. Ook vrouwen die vroeger zwangerschapsdiabetes hebben gehad, kunnen worden opgenomen, op voorwaarde dat men na 1 januari 2009 bevallen is.

Hoe gebeurt de registratie?

De registratie wordt aangeboden via een zorgverlener uit het gynaecologisch team (gynaecoloog of vroedrouw) of uit het diabetesteam (endocrinoloog of diabeteseducator). Praktisch betekent dit dat de nodige documenten (infobrochure, registratiefolder met enveloppe) met de nodige uitleg worden overhandigd aan de vrouw van wie zwangerschapsdiabetes werd vastgesteld.

De deelname aan het project Zoet Zwanger is uiteraard vrijwillig en kosteloos. De nodige gegevens worden door de vrouw ingevuld, in samenspraak met de gynaecoloog en/of andere zorgverlener, ofwel via het online formulier, of op een papieren registratieformulier. Het papieren registratieformulier wordt, eens ingevuld en ondertekend, opgestuurd naar de projectverantwoordelijke via een bijgevoegde (voorgefrankeerde) enveloppe. De vrouw geeft bij de registratie de toestemming om deze gegevens in het kader van dit project te gebruiken (informed consent). Alle verstrekte gegevens worden ingevoerd in een beveiligde databank en vertrouwelijk behandeld.

Het registratieformulier kan hier gedownload worden. Dit kan ook besteld worden via het contactformulier.

Wanneer registreren?

  • Elke registratie gebeurt best zo snel mogelijk nadat de diagnose van zwangerschapsdiabetes werd bevestigd.
  • Elk prenataal contact met de gynaecoloog of de huisarts na de diagnose van zwangerschapsdiabetes kan benut worden om de registratie aan te bieden indien dit niet eerder is gebeurd.
  • Indien er tijdens de zwangerschap geen registratie is gebeurd, kan dit in de eerste dagen na de bevalling nog steeds worden aangeboden.
  • Een laatste gelegenheid voor registratie is bij de eerste check-up na de bevalling bij de gynaecoloog.
  • Vrouwen bij wie in het recente verleden zwangerschapsdiabetes is vastgesteld, kunnen zich ook registreren, voor zover de bevalling niet vroeger dan 1 januari 2009 plaatsvond.

Wat gebeurt er na de registratie?

Eens geregistreerd krijgt de vrouw een brief (e-mail) met een bevestiging. Daarnaast zullen haar gynaecoloog, huisarts en diabetesteam persoonlijk ingelicht worden over de deelname aan het project, indien hun contactgegevens werden verstrekt via het registratieformulier. De huisarts zal om actieve steun gevraagd worden bij de jaarlijkse opvolging (screening en leefstijladvies) van de geregistreerde vrouw.

Opvolging na registratie

Na 3 maanden

Drie maanden na de vermoedelijke bevallingsdatum krijgt de vrouw per post (e-mail) een herinneringsbrief. Hierin worden nog eens de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet en worden een aantal extra gegevens gevraagd. Samen met deze brief ontvangt de geregistreerde vrouw ook een afsprakenkaartje.

Na 11 maanden

Elf maanden na de bevalling zal de vrouw per brief (e-mail) een uitnodiging ontvangen. Hierin zal ze gevraagd worden om langs te gaan bij haar huisarts voor een diabetesscreening (nuchtere glycemiebepaling). Het resultaat van dit bloedonderzoek wordt achteraf meegedeeld door de vrouw via een opvolgingsfiche die bij de uitnodiging is voorzien.

Verdere opvolging

Elk jaar opnieuw (voor de duur van het project) zal de geregistreerde vrouw uitgenodigd worden om langs te gaan bij haar huisarts voor een nuchtere glycemiebepaling.