Project Zoet Zwanger

"Zoet Zwanger" is een preventieproject gesteund door de Vlaamse overheid dat zich richt tot vrouwen met zwangerschapsdiabetes en hun zorgverleners. Het project is gestart in 2009, wordt gecoördineerd door de Diabetes Liga vzw (voorheen Vlaamse Diabetes Vereniging vzw) en wordt uitgevoerd in samenwerking en overleg met VVOG en Domus Medica.

Waarom dit project?

Wereldwijd wordt een 'epidemie' van diabetes vastgesteld. Een belangrijk deel van de deze toename wordt verklaard door een steeds ongezondere levensstijl en steeds meer overgewicht in de samenleving. Er is dringend nood aan initiatieven die diabetes preventief helpen aanpakken. Hierbij moet extra aandacht uitgaan naar personen met een hoog diabetesrisico. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes vormen in dat opzicht een unieke doelgroep. Zowat de helft van deze vrouwen, zullen al in de eerste 5 à 10 jaar na de bevalling blijvende diabetes ontwikkelen. Alle aanbevelingen stellen dat deze vrouwen na de zwangerschap opgevolgd moeten worden, wat betreft hun diabetesrisico en de noodzakelijke leefstijlaanpassingen om diabetes te voorkomen. Toch ontbreekt deze opvolging veel te vaak. Met het project Zoet Zwanger willen we deze kloof overbruggen.

Doelstelling

De doelstelling van het project Zoet Zwanger is het stimuleren van de opvolging na de zwangerschap bij vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Dit betekent dat leefstijlaanpassingen die diabetes helpen voorkomen worden gepromoot en een jaarlijkse screening bij de huisarts wordt geadviseerd, om diabetes vroegtijdig op te sporen.

Hoe realiseren we dit?

In het kader van het project Zoet Zwanger kregen we van de Vlaamse overheid volgende opdrachten mee:

  1. Het informeren en motiveren van alle betrokken professionele actoren (artsen en paramedici) en vrouwen met zwangerschapsdiabetes, in verband met de noodzakelijke actiepunten die na de bevalling moeten worden opgenomen. Dit gebeurt door een uitgebreide sensibilisatiecampagne waarbij we gebruik maken van verschillende materialen zoals deze website, een infobrochure en een affiche.
  2. Het opzetten en implementeren van een registratiesysteem voor vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Dit betekent dat de vrouwen jaarlijks uitgenodigd zullen worden om bij hun huisarts langs te gaan voor een nuchtere bloedglucosebepaling om mogelijke gestoorde glycemiewaarden vroegtijdig op te sporen.
  3. Evaluatie van het project met het oog op een verderzetting. 

Wie zijn de partners?

De Diabetes Liga vzw werkt voor de realisatie van dit project nauw samen met de gynaecologen (VVOG) en de huisartsen (Domus Medica). Hun actieve medewerking is cruciaal om onze doelstellingen te bereiken:

  • In de meeste gevallen is het de gynaecoloog die zwangerschapsdiabetes zal opsporen.
  • De opvolging van het diabetesrisico op lange termijn is een taak voor de huisarts.

Bij de opvolging en behandeling van zwangerschapsdiabetes zijn nog verschillende andere zorgverleners betrokken: endocrinologen, diabeteseducatoren, diëtisten, vroedvrouwen, ... Het is van cruciaal belang dat ook zij vrouwen met zwangerschapsdiabetes helpen motiveren tot verdere opvolging na de bevalling en hen informeren over de mogelijkheden om diabetes te voorkomen. Voor de uitvoering van het project Zoet Zwanger wordt eveneens met hun vertegenwoordigende organisaties samengewerkt. Meer informatie over onze partners vind je hier.