Diabetes kan voorkomen worden

De Finse Diabetes Prevention Study (DPS) en de Amerikaanse Diabetes Prevention Program (DPP) studie toonden enkele jaren geleden reeds aan dat intensieve leefstijlinterventies de hoeksteen vormen om diabetes te voorkomen bij hoogrisicogroepen. In beide studies werd bij de deelnemers in de interventiegroep op slechts een paar jaar tijd een daling van de diabetesincidentie met 58% vastgesteld ten opzichte van de controlegroep. Wereldwijd zijn er vergelijkbare studies die dit effect bevestigen. De doelstellingen van de leefstijlinterventie die hierbij worden gehanteerd, komen meestal neer op:

  •  een evenwichtige en gezonde voeding (o.a. nadruk op de vetsamenstelling en meer vezels)
  •  minimum 30 minuten matig intensieve beweging per dag
  •  bij overgewicht/obesitas, een bescheiden gewichtsverlies (5-10% van het huidige lichaamsgewicht)

Uit de gegevens van de DPP studie blijkt bovendien dat een dergelijke leefstijlaanpak effectief werkt om type 2 diabetes te voorkomen bij vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes. Men heeft berekend dat wanneer 5-6 van deze vrouwen gedurende 3 jaar intensief worden opgevolgd, 1 diagnose van diabetes wordt voorkomen. Sterker nog blijkt nu dat dit voordeel ook nog na 10 jaar behouden blijft. Voor vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad en gestoorde waarden rapporteerden, is er na 10 jaar een risicoreductie van 35% ten opzichte van de controlegroep.

Naast de leefstijlaanpassingen is ook borstvoeding zeker aan te bevelen bij vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes. Epidemiologische studies tonen een duidelijk verband tussen borstvoeding en een lagere incidentie van type 2 diabetes bij vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Lactatie helpt ook om gewicht te verliezen na de zwangerschap.

"Door intensief leefstijladvies kan men de progressie naar diabetes bij hoogrisicogroepen met ruim de helft terugdringen. Meer info en ondersteunende tools op www.diabetespreventie.be"