Wat na zwangerschapsdiabetes?

Gezien het uitzonderlijke risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes, wordt momenteel aanbevolen om alle vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes preventief verder op te volgen. Concreet moeten deze vrouwen minimaal:

  • duidelijk worden geïnformeerd over het risico op diabetes
  • informatie krijgen over de de mogelijkheden om diabetes te voorkomen
  • het advies krijgen om zich na de zwangerschap jaarlijks te laten screenen door de huisarts (nuchtere bloedglucose), ook als er geen klachten zijn

Ter ondersteuning van deze kernboodschappen werd de infobrochure "Wat na zwangerschapsdiabetes" ontwikkeld, die kan worden meegegeven met de vrouw.