Gevolgen op lange termijn

Uitzonderlijk hoog type 2 diabetesrisico

Voor de moeder situeren de gevolgen van zwangerschapsdiabetes zich hoofdzakelijk op langere termijn onder de vorm van een sterk verhoogd risico op evolutie naar type 2 diabetes. Sinds het historische pionierswerk van O'Sullivan (jaren '60) staat vast dat vrouwen met vroegere zwangerschapsdiabetes een uitzonderlijk hoog risico hebben op het ontwikkelen van diabetes in het latere leven.

Talloze studies hebben dit ondertussen bevestigd. Afhankelijk van de populatie en gebruikte screeningsstrategie zou 20 tot 50% van de vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad na hun bevalling type 2 diabetes ontwikkelen. De incidentie van diabetes stijgt het sterkst in de eerste 5 jaar na de zwangerschap om na een tiental jaar een plateaufase te bereiken. Uit een recente meta-analyse blijkt dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes gemiddeld tot 7,5 keer meer kans hebben op het ontwikkelen van diabetes in vergelijking met vrouwen die geen zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Bepaalde bijkomende risicofactoren voorspellen een snellere evolutie naar type 2 diabetes:

  • (centrale) obesitas na de zwangerschap
  • vaststellen van zwangerschapsdiabetes vroeg in de zwangerschap
  • behandeling van zwangerschapsdiabetes met insuline
    Maar: ook vrouwen die enkel met dieetaanpassingen voor hun zwangerschapsdiabetes werden behandeld, lopen een belangrijk risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes!
Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben daarnaast ook 3 keer meer risico op het ontwikkelen van metabool syndroom (en dus cardovasculaire problemen).
  

"Zowat de helft van de vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, ontwikkelen al in de eerste 5 tot 10 jaar na de bevalling blijvende diabetes."

Risico's voor het kind

Na zwangerschapsdiabetes kunnen er ten slotte ook op lange termijn gevolgen zijn voor het kind.  Verschillende studies hebben een verhoging van de incidentie van type 2 diabetes, gestoorde glucosetolerantie en obesitas op latere leeftijd kunnen aantonen in vergelijking met kinderen van vrouwen die geen zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Er wordt verondersteld dat dit leidt tot een vicieuze cirkel die de type 2 diabetesepidemie mee in stand houdt. Er zijn aanwijzingen dat de behandeling van zwangerschapsdiabetes de langetermijnrisico's voor het kind helpen voorkomen.