Gevolgen op korte termijn

Er is een continu verband tussen de glycemiewaarden tijdens het derde zwangerschapstrimester (zelfs onder de huidige diagnostische criteria) en het optreden van verwikkelingen bij moeder en kind. Dat blijkt duidelijk uit de recent afgeronde internationale HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome) studie. 
> Zie ook: 'Voor u gelezen'.

Risico's voor het kind

Mits een goede opvolging en behandeling brengt zwangerschapsdiabetes geen ernstige verwikkelingen teweeg bij de pasgeborene. Er is geen verhoogd risico op congenitale afwijkingen gezien de bloedglucosewaarden meestal pas te hoog zijn na de 20ste week van de zwangerschap. Dit staat in tegenstelling tot de zwangerschap van een vrouw met voorafbestaande type 1 of type 2 diabetes, die wel dergelijke risico's inhoudt - afhankelijk van de glycemieregeling. Zwangerschapsdiabetes verhoogt (onbehandeld) wel de kans op volgende verwikkelingen bij het kind:

 • Macrosomie
  Hierdoor is er een groter risico op schouderdystocie en perifere zenuwbeschadiging bij de bevalling.
 • Neonatale hypoglycemie 
  Bij de bevalling valt de verhoogde bloedglucosetoevoer van de moeder weg, maar blijft de pancreas van de baby nog grote hoeveelheden insuline aanmaken. Dit kan leiden tot hypoglycemie bij de baby na de bevalling. Daarom zal de baby nauwlettend opgevolgd moeten worden.
 • Geelzucht
  Doordat de lever nog onvoldoende ontwikkeld is, kan hyperbilirubinemie ontstaan.

Risico's voor de moeder

 • Polyhydramnie
  Door een grote hoeveelheid vruchtwater wordt de baby mogelijk te vroeg geboren.
 • Keizersnede
  Door de te sterke groei van de baby en een grotere placenta kan een keizersnede nodig zijn.
 • Urineweginfecties