Wat is zwangerschapsdiabetes?

Definitie

Zwangerschapsdiabetes wordt momenteel gedefinieerd als een verminderde glucosetolerantie die voor het eerst opduikt of voor het eerst wordt vastgesteld tijdens de zwangerschap. Deze definitie geldt ongeacht of enkel aangepaste voeding en beweging nodig is, dan wel insuline wordt gebruikt voor de behandeling.  Ook wanneer de glucose-intolerantie blijft bestaan na de bevalling spreekt men van zwangerschapsdiabetes (zodoende wordt niet uitgesloten dat het gaat om een voorafbestaande maar nog niet gedetecteerde diabetes).
Zwangerschapsdiabetes verloopt meestal zonder duidelijke symptomen. Belangrijke risicofactoren voor zwangerschapsdiabetes zijn overgewicht, leeftijd, en een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes of familiale diabetes. Bij een aantal vrouwen vindt men echter geen duidelijke risicofactoren. 

Epidemiologie

De prevalentie van zwangerschapsdiabetes varieert van 1 tot 14%, afhankelijk van wie wordt gescreend (iedere zwangere vrouw of op basis van risicofactoren) en de gebruikte diagnostische criteria. Bij bepaalde etnische bevolkingsgroepen en bij allochtonen ziet men klassiek de hoogste percentages. Zwangerschapsdiabetes heeft meerdere risicofactoren met type 2 diabetes gemeen. Parallel aan de wereldwijde opmars van type 2 diabetes wordt ook een belangrijke toename van zwangerschapsdiabetes vastgesteld. Voor Vlaanderen zijn weinig prevalentiegegevens gekend, maar volgens de cijfers van het SPE (Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie) gaat het naar schatting om meer dan 1 op 50 zwangere vrouwen. De cijfers geven een stijging aan van het aantal registraties van diabetes tijdens de zwangerschap (alle types) tussen 2002 en 2014. Wellicht heeft de toename van zwangerschapsdiabetes hierin een belangrijk aandeel.

SPE 2014

Figuur: Perinatale registratie "diabetes" in Vlaanderen (bron: Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie rapporten 2002-2014).

In 2017 zullen de resultaten van de BEDIP-studie voorhanden zijn. De eerste resultaten spreken van een veel hogere prevalentie voor Vlaanderen, nl. tot 13% (weliswaar op basis van de nieuwe IADPSG-criteria voor het screenen naar zwangerschapsdiabetes). Meer info op www.bedip.be.