Partners

Dit project is een initiatief van

DiabetesLiga www LR

Diabetes Liga vzw

 

De Diabetes Liga vzw (voorheen Vlaamse Diabetes Vereniging vzw) is een dynamische vereniging die als doel heeft het welzijn te verbeteren van alle mensen die met diabetes geconfronteerd worden. Mensen met diabetes en hun sociale omgeving maar ook zorgverleners die op professionele wijze met diabetes begaan zijn, maken samen deel uit van de meer dan 22.000 leden.

 

volle leeuw HEX 

 Vlaamse overheid
Partners


logoZorgengezondheid ZZ 
Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid


Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is één van de zeven agentschappen van het Vlaams Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die ressorteren onder de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit agentschap bestaat uit vijf afdelingen: de afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg, de afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, de afdeling Toezicht Volksgezondheid, de afdeling Vlaamse Zorgverzekering en de afdeling Informatie en Ondersteuning.

 

 

logoVVOG ZZ Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie vzw

De Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie groepeert ongeveer 600 gynaecologen over heel Vlaanderen. Het is één van de actiefste en best georganiseerde specialistenverenigingen met een gevarieerde activiteitenkalender - zowel op wetenschappelijk, politiek-ethisch als sociaal vlak.

 

 

logoDomusMedica ZZ

Domus Medica vzw

 

Domus Medica behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw, en bevordert de ontwikkeling en realisatie van een goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid.

 LogoHICT2 ZZ

HICT

Hict is een onafhankelijk consultancybedrijf voor de zorgsector. Binnen de zorg biedt hict management- en IT advies aan voor: zorgverstrekkers, toeleveranciers van zorgverstrekkers en publieke diensten. Hiervoor beschikt hict over een multidisciplinair team van 41 specialisten bestaande uit: (para)medici, informatici, economisten en wetenschappers. Dit garandeert een geïntegreerde en sectorspecifieke aanpak.

 

 

Dit project wordt mee gesteund door


Log VBOV2                          LogoKenGwebsite
 Vlaamse Beroepsorganisatie             Kind & Gezin
 van Vroedvrouwen