Blijf diabetes een stap voor

Diabetes is een ernstige aandoening die levenslang je aandacht vraagt. Met de huidige behandelingsmogelijkheden is diabetes goed onder controle te houden. Toch kunnen chronische verwikkelingen van diabetes, zoals hart- en vaataandoeningen, oogproblemen, nieraantasting, zenuwaantasting of voetproblemen, de levenskwaliteit sterk verminderen. Als diabetes vroeg genoeg wordt ontdekt en behandeld, en goed onder controle wordt gehouden, dan kunnen deze verwikkelingen voorkomen worden! doktersjas ZZ

Typische symptomen van diabetes zoals veel dorst en vaak plassen, vermoeidheid, terugkerende infecties. zijn bij type 2 diabetes niet altijd even uitgesproken. Door het sluimerende verloop wordt type 2 diabetes vaak jaren te laat ontdekt, terwijl al heel wat schade is aangericht ter hoogte van weefsels en organen. Je besteedt er dus beter op tijd aandacht aan. En daarom is na zwangerschapsdiabetes een jaarlijkse screening van de bloedglucose noodzakelijk.

"Als diabetes vroeg genoeg wordt behandeld en goed onder controle wordt gehouden, dan kunnen de verwikkelingen voorkomen worden."