Wat is zwangerschapsdiabetes?

"Zwangerschapsdiabetes" betekent dat tijdens de zwangerschap abnormaal hoge bloedglucosewaarden worden vastgesteld. Zwangerschapsdiabetes wordt jaarlijks vastgesteld bij meer dan 1 op 50 zwangere vrouwen in Vlaanderen. Sommige risicofactoren, zoals overgewicht, leeftijd en erfelijkheid spelen zeker een grote rol. We kunnen louter op basis hiervan niet precies voorspellen wanneer en bij welke vrouwen dit zal ontstaan. Een aantal vrouwen heeft namelijk geen duidelijke risicofactoren maar ontwikkelt toch zwangerschapsdiabetes.

Bij wie en wanneer wordt zwangerschapsdiabetes opgespoord?

Momenteel wordt aanbevolen om zwangere vrouwen systematisch te screenen op zwangerschapsdiabetes. Dit gebeurt normaal tussen de 24ste en 28ste week van de zwangerschap. Wanneer je extra risico loopt (vroegere zwangerschapsdiabetes of bevalling van een zwaar kind, familiale diabetes,...) zal  je arts beslissen dat je al onmiddellijk moet getest worden bij de eerste consultatie. Je bloedglucosewaarden kunnen dan immers al gestoord zijn, waardoor een behandeling moet gestart worden. 

Hoe wordt zwangerschapsdiabetes opgespoord?

De standaardtest om zwangerschapsdiabetes op te sporen is de 'challenge test'. Hiervoor zul je een 50 gram suikeroplossing moeten opdrinken en dit kan op elk moment van de dag gebeuren. Na één uur wordt er een bloedafname gedaan om het glucosegehalte in je bloed te meten. Indien deze resultaten zwangerschapsdiabetes doen vermoeden, zal je arts beslissen om de diagnose te bevestigen via een tweede test: de 'orale glucosetolerantietest'. Bij deze test moet je nuchter zijn en een oplossing met 100 gram suiker drinken. Er wordt 4 maal bloed afgenomen, telkens met een tussenpauze van één uur. Na 4 bloedafnames zal je arts al een goed beeld hebben over de manier waarop je lichaam een enorme toevoer aan glucose verwerkt. Als de waarden te hoog liggen wordt de diagnose van zwangerschapsdiabetes bevestigd.

Soms wordt een éénstapstest gebruikt om zwangerschapsdiabetes vast te stellen. In dat geval moet je een 75 gram suikeroplossing drinken op een nuchtere maag en zal er 3 maal bloed afgenomen worden.

Urinetests zijn niet geschikt om zwangerschapsdiabetes op te sporen, omdat vrij veel gezonde zwangere vrouwen wel eens glucose verliezen langs de urine, zonder enige verhoging van de bloedglucose te vertonen. Ze kunnen bovendien ook een vals negatief resultaat geven.