Activiteiten archief

Vormingsavond “Diabetes @ school"

Datum
donderdag 06 oktober 2011
Contact
Luc Dendooven 050/395907
Geert Van Vlaenderen 050/36.27.37

Programma

Diabetes@school : 6 oktober 2011
“Info-avond voor leerkrachten van kinderen met diabetes”
Ook dit jaar organiseert onze afdeling een vormingsavond voor leerkrachten van het kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Naast basisuitleg over wat diabetes is zullen vooral praktische situaties aan bod komen; hoe de symptomen van een hypo te herkennen, welke preventieve acties zijn nodig, voorzorgen bij sport, …
Na de voordracht is er ook een praktische workshop waar de leerkrachten zelf ervaren wat het is om een bloedcontrole te doen,
zien hoe een spuit gezet wordt, hoe een pompje werkt en ook hoe de glucagonspuit aangewend wordt.
Om de uitleg niet te beperken tot de avond van de voordracht, krijgen alle aanwezigen een diabetes infomap mee. De map bevat algemene informatie omtrent diabetes, maar ook een korte handleiding omtrent de basiskennis die een leerkracht zou moeten hebben om met vertrouwen te kunnen omgaan met de diabetes van het kind. We bevelen heel sterk aan om dit document samen met de ouders door te nemen. Op die manier kunt u specifieke aandachtspunten aangeven die voor uw kind van belang zijn.
De map is heel handig om dichtbij in de klas te plaatsen, maar ook om mee te nemen op uitstap. Dankzij sponsoring kunnen we de map voor de aanwezigen gratis meegeven. Kan de leerkracht van uw kind door omstandigheden niet aanwezig zijn, geef ons de referenties van die leerkracht dan bezorgen we hem/haar alsnog een kopie op een later tijdstip. Extra kopieën kunnen verkregen worden aan een prijs van € 6.
“Doch als uw kind diabetes heeft is het ten zeerste aan te bevelen zijn/haar leerkracht(en) te motiveren om deel te nemen aan de vormingsavond.”

Lees alvast ons verslag : eerste vormingsavond.Diabetes Liga
Diabetes infolijn 0800 96 333
Contacteer ons