WIJ HEBBEN U (nog steeds) ECHT NODIG !!

Onze afdeling is nog steeds op zoek naar actieve vrijwilligers om de bestuursploeg te vervoegen.

De voorbije jaren zijn een aantal bestuursleden –vooral om gezondheidsredenen- gestopt met hun functie.
Dat maakt dat onze groep medewerkers voor sommige activiteiten niet meer voldoende is om alles keurig voor te bereiden en vlekkeloos te laten verlopen.

Daarom doen wij een dringende oproep om onze bestuursploeg uit te breiden.
Wij zoeken mensen met een hart voor diabetes,
• die graag een handje toesteken bij het uitdenken en organiseren van infoavonden,
• die praktisch willen meewerken bij activiteiten,
• die hun computerkennis willen aanwenden om administratieve taken te verdelen,
• die met mensen in contact willen komen om diabetesmateriaal te verdelen.
Wij bieden u
• de mogelijkheid om deel uit te maken van een enthousiaste groep medewerkers die diabetes in de kijker wil plaatsen en de belangen van de diabeten verdedigt.
• De kans om uw organisatorische kwaliteiten aan te wenden als deel van een goed draaiend team.
• De gelegenheid om uw sociale bewogenheid te gebruiken om mensen met diabetes te informeren en interne contacten te bevorderen.

Alleen met uw medewerking kan onze afdeling ook in de toekomst mooie activiteiten blijven organiseren!

Neem vandaag nog contact op met een van de bestuursleden. Mail, bel, schrijf of wip gewoon eens binnen...

Wij hebben u echt nodig!

 

 Diabetes Liga
Diabetes infolijn 0800 96 333
Contacteer ons