Diabetes wereldwijd

Epidemiologie Diabetes

Wereld
Het IDF (International Diabetes Federation) schatte het aantal diabetespatiënten in 2007 op 246 miljoen. Voor 2010 wordt het aantal diabetespatiënten geschat op 285 miljoen. Men vermoedt dat in 2030 7,8% van de wereldbevolking aan diabetes zal lijden. Als deze gegevens zijn van toepassing voor de leeftijdsgroep vanaf 20 tot 79 jaar.

Europa
Geschat wordt dat 10,1% van de volwassen Europese bevolking diabetes heeft. Op Europese schaal heeft 85-90% van deze patiënten type 2 diabetes. De frequentie van type 2 diabetes neemt toe met de leeftijd. Meer dan 10% van de personen ouder dan 65 jaar heeft diabetes. Type 2 diabetes komt steeds vaker ook op jongere leeftijd voor. Dit is te wijten aan de toename van het aantal obese kinderen met verkeerde voedingsgewoonten en weinig lichaamsbeweging.

België
De Belgische cijfers zijn beperkt en onvolledig. De prevalentie van type 1 en type 2 diabetes bij volwassenen samen wordt geschat op 8,0 % van de volwassen Belgische bevolking. Dit zal verder oplopen tot 9,6 % of 1 op 10 volwassen Belgen in 2030. Deze cijfers omvatten zowel de gekende als de niet-gekende diabetesgevallen. De helft van die groep mensen, blijkt uit studies, loopt waarschijnlijk zonder diagnose rond. Daarnaast bevindt nog eens 6,5% van de volwassen bevolking zich in de "grijze zone" (GGT of "gestoorde glucose tolerantie" - zogenaamde "prediabetes"). Die groep loopt een aanzienlijk risico om op relatief korte termijn diabetes te ontwikkelen. Nemen we alle cijfers samen, dan blijkt dat in 2010 ruim 1 miljoen Belgen te hoge bloedsuikerwaarden heeft en dus in aanmerking komt voor preventie en behandeling van diabetes en gerelateerde complicaties.
Jaarlijks worden er circa 2 070 nieuwe type 1 diabetespatiënten ontdekt: 1 180 patiënten zijn jonger dan 14 jaar en 890 tussen 15 en 39 jaar op het moment van de diagnose. Er zijn momenteel ongeveer 1 800 kinderen, jonger dan 15 jaar, met type 1 diabetes. Elk jaar komen er ongeveer 23 500 nieuwe type 2 diabetespatiënten bij, dit betekent 2 à 3 jaarlijkse diagnoses per huisartsenpraktijk.  De prevalentie van type 2 diabetes kan erg verschillen naargelang de socio-economische en etnische samenstelling van een bepaalde populatie, met een twee- tot zesvoudige stijging bij allochtonen ten opzichte van de autochtone bevolking. Cijfers over type 2 diabetes bij de allochtone bevolking in België zijn pas recent verkregen via analyse van de gegevens van de Belgische Gezondheidsenquête.
Download hier het overzicht van de meest recente gegevens van de Internationale Diabetes Federatie, die ook door de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw worden onderschreven:

Overzicht prevalenties 2007-2025_finaal.xls
Diabetes Liga
Diabetes infolijn 0800 96 333
Contacteer ons