Het toedienen van insuline

In de praktijk is gebleken dat een goede spuittechniek een heel belangrijke bijdrage kan leveren tot een goede diabetesregeling. Om dat doel te bereiken moet de ingespoten medicatie in de onderhuidse vetlaag terechtkomen.

Een goede inspuittechniek stap voor stap

Controleer of de pen technisch in orde is en of de patroonhouder nog voldoende insuline bevat.

  • Klassieke humane traagwerkende of menginsulines moet je minstens 20 maal rollen of zachtjes kantelen tot de insuline een homogene melkachtige vloeistof is. Schudden is echter uit den boze.
  • Plaats het naaldje op de pen.
  • Vóór elke insuline-inspuiting maak je er best een gewoonte van om te kijken of de naald doorgankelijk is door er een tweetal eenheden insuline door te spuiten.
  • Geef de inspuiting volgens de methode die is afgesproken met de diabeteseducator. Bij een kort injectienaaldje (4, 5 of 6 mm) wordt doorgaans een loodrechte injectie zonder huidplooi aangeraden. Bij langere naalden wordt doorgaans een injectie met huidplooi geadviseerd.
  • Laat de naald 10 seconden in de huid nadat de injectieknop volledig is ingeduwd.
  • Verwijder de naald van de pen en gooi deze in de naaldcontainer. Indien je de naald wil hergebruiken, doe dan het doorzichtige kapje terug over de naald en verwijder het naaldjevan het patroon.
  • Zorg ervoor dat je de pen weer veilig opbergt en dat er in het etui een reserve patroon/pen en een extra naald beschikbaar is.

Materiaal

Insuline kan je op voorschrift gratis verkrijgen, maar enkel bij de apotheker. Naalden kan je zonder voorschrift, maar wel tegen betaling kopen bij de apotheker, het verkooppunt van de mutualiteit of de Diabetes Liga.

Insulinenaaldjes bestaan in verschillende lengtes. Meestal gaat de voorkeur naar korte naalden van 4, 5 of 6 mm. Een herbruikbare penkan je gratis verkrijgen via je conventiecentrum. Veel insulines zijn ook verkrijgbaar in wegwerppen.

In principe zijn naaldjes steriel materiaal. Na elke inspuiting moet je ze vervangen. Wil je ze toch hergebruiken, dan mag je dat zeker niet meer dan vier keer doen. De punt wordt immers telkens wat botter en het op de naald aangebracht glijmiddel verdwijnt. Bewaar de naalden ook zo hygiënisch mogelijk.

 

 
Diabetes Liga
Diabetes infolijn 0800 96 333
Contacteer ons